مغز انسان

گروهی از متخصصان  
مغز و اعصاب ایتالیا موفق به کشف مکانیزم فعل و انفعالات مغز و علت سنگینی سر در هنگام بی خوابی و یا کم خوابی شدند.   

 گروهی از متخصصان عصب شناسی ایتالیا در تحقیقات خود که در شماره اخیر نشریه علمی "Science "به چاپ رسید، اعلام کردند که در زمان کم خوابی یا بی خوابی، در درون مغز و بین نورون ها (neuron) یا سلول های عصبی ، بیش از حد نیاز، پروتئین انباشته می شود که موجب احساس سنگینی سر و کندی فعالیت مغز می گردد.

سلول عصبی

این تحقیقات نشان داد که مغز هنگام خواب، تمام اطلاعات وارده در طی روز را، طبقه بندی و تنظیم و نیز داده های اضافی را پاک می کند.

به گفته این گروه از طبیبان ایتالیایی، مغز انسان در طول روز اطلاعات دریافتی را انباشته می کند و با این عمل محل تماس اعصاب موسوم به سیناپس (synapse) متورم می شود تا قادر به نگهداری داده های دریافتی باشد، اما با توجه به محدود بودن گنجایش مغز بسیاری از این داده ها هنگام خواب پاکسازی می شوند.

"کیارا چیرلی" و "جولیو تونونی" متخصصان و پژوهشگران ایتالیایی پوهنتون یا دانشگاه طبی "ویسکونسی - مدیسون" آمریکا در آزمایش های خود با استفاده از میکروسکوپ پرقدرت کشف کردند، در صورتی که شخص به مدت 24 ساعت نخوابد، در اعصاب (Synapse) او پروتئین هایی جمع می شوند که فقط در طی خوابیدن حجم آنها 30 تا 40 درصد کاهش می یابد و در واقع خواب موجب پاکسازی مغز و بهبود کارایی آن می شود.

قهوهwww.shahidgholamhasanschool.com لیسه شهید غلام حسن
تحقیق نشان داد مصرف دو پیاله قهوه در روز ، توانایی بدن را برای خون رسانی به عضلات قلب پس از تمرین های ورزشی ، کاهش می دهد.
 تاثیر قهوه در خونرسانی به عضلات قلب افرادی که در وضعیت استراحت به سر می برند ، چشمگیر نیست اما وقتی این افراد ورزش می کنند ، کاهش این موضوع بسیار قابل توجه می شود و همچنین معمولا خونرسانی به قلب پس از تمرینات ورزشی بسیار افزایش می یابد که استفاده دو فنجان پیاله این موضوع را کاهش می دهد.