.::عشــق به مــادر؛نجات یک فیل توسط بچه اش از دست تمساخ(تصویری+۸)::.

ماجرا از انجا شروع میشود که یک ماده فیل بهمراه بچه اش لب رودخانه ای در یک پارک ملی حیات وحش در آفریقای جنوبی درحال آب می خوردند که یک مرتبه سر و کله ی یک تمساخ از آب بیرون آمد و خرطوم فیل را گرفت تا شکار کرده و بچه فیل را هم از وجود مادر محروم کند.

عکاس این تصاویر در یادداشتش نوشته فیل بخت برگشته به حدی تقلا می کند تا خودش را از آرواره های سنگین تمساخ نجان بدهه که میشد این جدال را به جنگ با زامبی ها تشبیه کرد. خلاصه مادر فیل در حال مغلوب قدرت تمساخ بیرحم می شد و کم مانده بود که نیروی نداشته اش تمام شود که اتفاقی شگفت انگیز افتاد و ان چیزی نبود جز اینکه ان بچه فیل شجاع نقش خودش را طوری ایفا کرد که هر طور شده مادرش را از خطر شکار شدن نجات بدهد و بدینصورت خودش را روی تمساح انداخت و مادرش را به همین شکل شجاعانه نجات داد. شاید ان فیل کوچک باور داشت که عشــق به مــادر، انسان و حیوان نمی شناسد و باید هر طور شده برایش فداکاری کرد ...

لیسه شهید غلام حسن|www.shahidgholamhasanschool.com

لیسه شهید غلام حسن|www.shahidgholamhasanschool.com

لیسه شهید غلام حسن|www.shahidgholamhasanschool.com

لیسه شهید غلام حسن|www.shahidgholamhasanschool.com

لیسه شهید غلام حسن|www.shahidgholamhasanschool.com

لیسه شهید غلام حسن|www.shahidgholamhasanschool.com

لیسه شهید غلام حسن|www.shahidgholamhasanschool.com

/ 0 نظر / 145 بازدید