نگاهی به یک تاریخچه و ساخت اولین طیاره افغانستان در ولسوالی جاغوری

  • ١.جگرن محمد احسان خان به صفت پیلوت.موصوف باارتقاع رتبه قومندان قوای هوائی مقرر گردید.
  • ٢.تورن غلام دستگیر خان دربخش تخنیک طیاره
  • ٣.تورن محمد هاشم خان دربخش کشف .

شاه امان اله در سال ١٩٢١دو پروندطیاره نوع Airco DH.9A را ازانگلیس و یک پروند را از کشور اتحاد جماهیر شوروی خریداری نمودند.در ٢٣ اگ

Image

ست١٩٢۴قوای هوائی افغانستان رسما تشکیل گردید.در سال ١٩٣٩ مکتب هوائی تاسیس گردید.مکتب مذکور چندین دوره فارغان در بخش هوائی داده است.این مکتب درسال١٣۵۶ به یونوورستی هوائی (پوهنتون هوائی) تبدیل شد.که دارای ۴ فاکولته هوائی بود.قوتهای نظامی و بخصوص هوائی در زمان بزرگ مرد افغان شیهد سردارمحمد داودخان ١٣۵٢-١٣۵٧ش توسعه داده شد.پس از سال ١٣۵٧ درافغانستان درولایتهای مزارشریف قندهار هرات جلال آباد بدخشان-کابل پروازهای نظامی و ملکی صورت میگرفت. افغانستان تا فهلا دو میدان نظامی دارد .بگرام و شیندند هرات که توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق ساخته شده بود.

  • اولین شرکت هوائی داخلی افغانستان بتام اریانا هوائی شرکت میباشد.که درسال ١٣٣٠ تاءسیس گردید.
  • اولین پیلوت افغانی که در یک روز ١١ عملیات نظامی را اجرا مینمود مصطفی قهرمان بود.
  • اولین کمپنی هوائی خارجی که در افغانستان فعالیت میکرد اندیمار نام داشت.
  • اولیت شرکت خصوصی هوائی در افغانستان شرکت کام ایر میباشد.که در سال ١٣٨٢ تأسیس گردید.
  • دومین شرکت هوائی داخلی دولتی درسال ١٣۴٧ ساخته شد.که بنام باخترافغان الوتنه یاد میگردید.
  • اولین مدیریت ملکی هوائی در چوکات صدارت در سال ١٣٣٣ ساخته شد که مدیر ان گل بهار خان نام داشت.
  • اولین فضا نورد افغان عبدالاحد مومند میباشد.که برای مدت 9 روز با یک تیم روسی در فضا تحقیقات را انجام داد.
/ 0 نظر / 23 بازدید