اولین طیاره در افغانستان توسط جاغوری ها ساخته شد

ساخت طیاره درجاغوری

  انقلاب علاوه بر ویرانگری هایش ثمرات قابل توجه هم برای  این مردم در پی  داشته است.  این مردم ضمن مهاجرت  توانسته استعداد های خود را به صحنه نمایش بگذارد  و توانسته است قله های رفیع و موفقیت را یکی پس از دیگری فتح ومقام شامخ را کسب نماید .که یکی از آنها آقای ذاکر حسین  می باشد.

ساخت طیاره در جاغوری

 

آقای ذاکر حسین از منطقه سرتالاب سنگشانده  ولسوالی جاغوری می باشد . ایشان یکی از جوانان با استعداد هزاره است که توانسته است ابتکارات  و اختراعات در زمینه هوا فضا داشته باشد.

 

قرار بود که آقای ذاکر حسین  امروز طیاره ساخته شده خویش را در غجور ولسوالی جاغوری به نمایش بگذارد بخاطر بعضی مشکلات به تعویق افتاده است . قرار است  روز پنجشنبه همین هفته در هوای صاف جاغوری به  پرواز  آغاز نموده  وشکوه و عظمت جاغوری و جاغوریان را به نمایش بگذارد  .منبع

/ 0 نظر / 19 بازدید