.::چگونگی جلوگیری از ایست قلبی و کمک اولیه آن(CPR)::.

CPR چیست ؟

فرض کنید ساعت ۶ بعد از ظهر است و شما بعد از یک روز کاری سخت غیر معمول به خانه تان بر می گردید(البته به تنهایی). شما به شدت خسته و غمگین هستید. ناگهان یک درد شدید در ناحیه سینه خود احساس می کنید که به طرف بازو و نیز به الاشه(فک) یا آرواره شما زبانه می کشد. فاصله خانه شما تا نزدیک ترین شفاخانه فقط ۵ مایل (حدود ۸ کیلومتر) است.

متاسفانه، نمیدانید که آیا می توانید تا رسیدن به شفاخانه تحمل کنید یا نه... شما آموزش کمک های اولیه (CPR) را بلدید، اما نمی دانید چگونه این کمک ها را روی خودتان انجام دهید.

چگونه وقتی تنها هستیم از یک حمله قلبی جان سالم به در ببریم ؟

بسیاری از مردم، زمانی که با حمله قلبی مواجه می شوند، تنها و بدون کمک هستند. شخصی که ضربان قلب او نامنظم است و کسی که شروع به احساس ضعف می کند، تنها حدود ۱۰ ثانیه پیش از دست دادن هوشیاریش وقت دارد. به هر حال، این قربانیان می توانند با سرفه های مکرر و شدید به خود کمک کنند.

پیش از هر سرفه باید نفس عمیق بکشید و سرفه باید عمیق و کش دار باشد و بلغم و خلط سینه را از عمق سینه ایجاد کنید. پی در پی یک نفس و یک سرفه باید حدوداهر ۲ ثانیه
یکبار بدون توقف تکرار شود تا کمک برسد و یا ضربان قلب دوباره به حالت عادی باز گردد.

نفس های عمیق اکسیجن را به داخل شش ها می کشد و حرکت های سرفه موجب فشار به قلب و تداوم جریان گردش خون توسط آن می شود. همچنین این فشار فشرده کننده روی قلب موجب بازیابی قاعده نرمال ضربان آن می شود. بدین طریق، قربانیان حملات قلبی می توانند تا رسیدن به شفاخانه حیات خود را حفظ کنند.

/ 0 نظر / 71 بازدید