.::فهمـــــــیده ام کـــــــه::.

فهمــیده ام که هیچ وقت نباید وقتی دستت در جیب ات است روی یخ راه نروی. ۱۲ ساله

فهمــیده ام که
اگر عاشق انجام کاری باشم، آن را به نحو احسن انجام می دهم.
۴۸ ساله

فهمــیده ام که
وقتی گرسنه ام نباید به سوپر مارکت بروم.
۳۸ ساله

فهمــیده ام که
می شود دو نفر دقیقا به یک چیز نگاه کنند ولی دو چیز کاملا متفاوت ببینند.
۲۰ ساله

فهمــیده ام که
بیشتر چیزهای که باعث نگرانی من می شوند هرگز اتفاق نمی افتند.
۶۴ ساله

فهمــیده ام که
اغلب مردم با چنان عجله و شتابی به سوی داشتن یک "زندگی خوب"حرکت می کنند که از کنار آن رد می شوند.
۷۲ساله

فهمــیده ام که
وقتی من خیلی عجله داشته باشم، نفر جلوی من اصلا عجله ندارد.
۲۹ ساله

فهمــیده ام که
بیش ترین زمانی که به مرخصی احتیاج دارم زمانی است که از تعطیلات برگشته ام.
۳۸ ساله

فهمــیده ام که
مدیریت یعنی: ایجاد یک مشکل، رفع همان مشکل و اعلام رفع مشکل به همه.
۳۴ ساله

فهمــیده ام که
اگر دنبال چیزی بروی بدست نمی آوری، باید آزادش بگذاری تا به سراغت بیاید.
۲۹ ساله

فهمــیده ام که
باز کردن (نی زدن) در ساندیس از طرفی که نوشته "از این قسمت باز کنید" سخت تر از طرف دیگر است.
۵۴ ساله

فهمــیده ام که
عاشق نبودن گناه است.
۳۱ساله

فهمــیده ام که
هر چیز خوب در زندگی یا غیر قانونی است و یا غیر اخلاقی و یا چاق کننده.
۴۶ ساله

فهمــیده ام
که مبارزه در زندگی برای خواسته هایت زیباست. اما تنها در کنار کسانی که دوستشان داری و دوستت دارند.
۲۷ ساله

فهمــیده ام
که در فکرعوض کردن همسرم نباشم. خودم را عوض کنم و وفق بدهم به موقعیت ها و مراحل مختلف زندگی ام تا بتوانم با بینش واضح زندگی ام را با خوشحالى و سرور ادامه بدهم.
۴۲ ساله

فهمــیده ام که
وقتی طرف مقابل داد میزند صدایش به گوشم نمیرسد بلکه از آن رد می شود.
۵۰ ساله

فهمــیده ام
که هرکس فقط و فقط به فکر خودش است، مرد واقعی ان است که همیشه و در همه حال به شریکش هم فکر کند بی منت.
۳۵ ساله

فهمــیده ام
که برای بدست آوردن چیزی که تا بحال نداشتی باید بروی کاری را انجام بدهی که تا بحال انجام نداده بودی.
۳۶ ساله

فهمــیده ام که 
سخت ترین کار دنیا شناخت انسانهاست و نمی توانی به شناخت تقریبی که از یک فرد چند لحظه قبل داشته ای ۱۰۰% اطمینان و اعتماد کنی.
۳۱ ساله

فهمـیده ام که
ظرف های داخل خالی بیشتر صدا دارند.
۲۱ ساله

فهمـیده ام که
به خود بیاندیشم و فکر کسی نباشم چون کسی به فکر من نیست.
۲۵ ساله

فهمیده ام که
هرآنچه را که می اندیشیم روزی به حقیقت میرسد پس مثبت بیندیشید.
۲۷ ساله

فهمیده ام که
چیزهایی که برایم بی اهمیت هستند همیشه دردسرساز می شوند.
۱۳ساله

فهمیده ام که برای به خطا نرفتن باید عاشق بود. عاشق خدا. عشق تنها چیزی است که اجازه نمیدهد خلاف نظر معشوق کاری را انجام بدهیم. ۲۷ساله

/ 0 نظر / 38 بازدید