پیاز

پیاز دارای آهن، آهک، فاسفور، پوتاسیم، سودیم، گوگرد، ایُد، سلیس و قند است که مستقیماً در بدن جذب میشود. پیاز بواسطه فوسفوریکه دارد انجام کار فکری را آسان میسازد ازین رو مصرف آن برای متفکرین بیشتر توصیه شده است.
در مورد ضعف و فرسودگی جسمی و عصبی دارای عمل نیرو بخش فوری و آنی است. ضد عفونی و ضد مکروب بوده به همین علت در هسپانیه و ایتالیا آنرا چون گردن بند توسط نخ در گردن می آویختند تا بدینصورت از سرایت مکروب جلوگیری کرده باشند.
مردم ما نیز ازین رمز بیخبر نبوده بوقت مرض جگر و زردی یک عدد پیاز سفید را در گردن خود میاویزند. عادت دیرینه مردمان ماست که چون زن ولادت نمود پیازی را بر نوک کاردی زده بالای سرش میگذارند، دامن این رسم گر چه از شهرها چیده شده ولی در اکثر نقاط کشور رواج دارد. این کار شگون نیست روی منطق استوار است که اساس اینکار به هدایت طبیب فهمیده ای گذاشته شده چه پیاز تمام مکروب های اطاق را بخود جذب میکند و خصوصاً طفل نوزاد که بیشتر مورد حمله مکروب است از شر آن نجات میآبد.
از قدیم رواج است که پیاز خام را زیر خاکستر نموده نیم پخته طور ضماد در محل آپسی انگشت میگذارند.
 خوردن چند توته پیاز قبل از صرف غذا اشتهای شما را بیشتر میسازد و هم انداختن پیاز در سلاد کار خوبیست. مگر پیازی که قبلاً پوست شده خوردنش خوب نیست چه پیاز از اینکه خاصیت جذب مکروب را دارد، بهتر است بعد از پوست کردن صرف شود.
در قدیم زمانیکه مرض وبا در بعضی نقاط کشور شیوع مینمود برای جلوگیری از مرض مردم ما پیاز و سرکه میخوردند.
ترکیبات کیمیاوی پیاز:
در پیاز ترکیبات گوگردی، ویتامین های مختلف، یک انسولین، قند غیر قابل تبلور، مالتوز (Maltose)، سیترات (Citrate) ، فوسفات (Phosphate)، صمخ، املاع سودیم و غیره موجود میباشد.
پیاز خام نسبت به پخته آن مفیدتر است علاوه بر اینکه ضد برانشیت می باشد تقویه کننده قوه جنسی نیز است. پیاز بریان عوض مفاد ضرر دارد از خوردن آن خود داری کنید.
معالجه آواز گوش با پیاز:
یکعدد پیاز را توسط ملی تراش و یا هر چه خواسته باشید فشار دهید تا آب آن بدست آید. آب حاصله را ذریعه پنبه در گوش بگذارید آواز های گوش را تخفیف میدهد. اگر از همین آب بالای کرم خورده دندان بگذارید مؤثر واقع میشود.
پیاز عفونت های مجاری تنفس را از بین میبرد و هم برضد بیخوابی و رشد اطفال و نیروی از دست رفته پیران کمک میکند. پیاز به نسبت داشتن ید برضد آبسه های شدید، جوشهای زیر پوست ورم غده ها، و با داشتن فاسفور سهولت در انجام کارهای فکری و به علت داشتن سلیس و کلسیوم برای نگهداری استخوانها و تصلب شرائین بکار میرود. همچنین برای رفع حبس البول، سنگ گرده، ورم ساق پای، ورم مثانه، تشمع کبدی، روماتیزم مفصلی، ضد کسالت مفید است.
ضماد پیاز برای رساندن آبسی، دمل، زخمها، سوختگی ورم انگشتان مؤثر میباشد.
رنگ سامان مسی، و اشیای نکلی، قاشق، پنجه، کارد و سامان آشپز خانه به مالیدن پیاز برطرف کرده میتوانید و همچنین مالیدن آن بروی شیشه چراغ و دیگر سامان شیشه را شفاف میسازد.
معالجه ترکش دست و پا:
هرگاه چند روز دست و پا صبح و شام با آب پیاز مالش داده شود نتیجه خوبی میدهد.

درمان درد گوش:
یک عدد پیاز کوچک را در داش یا زیر خاکستر پخته با مسکه مخلوط کنید و گرماگرم قسم پتی بالای گوش بگذارید تا اندازه درد آن را تسکین میدهد.
معالجه درد ناخن:
یک عدد پیاز را پخته دو نصف نمائید و در حالیکه پیاز گرم باشد، ناخن خود را در آن گذاشته بسته کنید.

/ 0 نظر / 46 بازدید