.::نوشیدن آب بعد از غذا::.

حتی سریعتر از غذای جامد. این ماده سطح روده را می پوشاند و تبدیل به چربی شده و محمل مناسبی برای سرطان می شود. پس بهترین کار اینست که پس از خوردن غذا نوشیدنی گرم بخوریم.

/ 0 نظر / 42 بازدید