وطن یعنی گلزار ما

 وطن یعنی گلزار ما

وطن یعنی همه آب و همه خاک  .......................... وطن یعنی همه عشق و همه پاک

به گاه شیرخواری گاهواره… .................................به روز و درد پیری ، عین چاره

وطن یعنی پدر ، مادر ، نیاکان….........................به خون و خاک بستن عهد و پیمان

وطن یعنی هویت ، اصل ، ریشه..................................سرآغاز و سرانجام همیشه

وطن یعنی محبت ، مهربانی…..........................................نثار هر که دانی و ندانی

وطن یعنی نگاه هموطن دوست.............................هر آنجایی که دانی هموطن اوست

وطن یعنی قرار بیقراری…..................................... پرستاری ، کمک ، بیمارداری

وطن یعنی هوای کوچه ی یار….............................در آن کو دل شکستن های بسیار

وطن یعنی غم همسایه خوردن.......................................وطن یعنی دل همسایه بردن

وطن یعنی زلل چشمه ی پاک...................................وطن یعنی درخت ریشه در خاک

وطن یعنی بلندای گلزار.......................................شکیبا ، دل در آتش ، پای دربازار

وطن یعنی همه سازندگی ها............................................... رهایی از تمام بندگی ها

وطن یعنی دلیر و گرد با هم….....................................وطن یعنی هزاره،افغان با هم

وطن یعنی سواران و سواری .................................هزاره،اوغان،تاجک... و قشلاقی

همه یک جان و یک دل بودن ما....................................... .به دامان وطن آسودن ما

وطن یعنی دلی از عشق گلزاری.................................... گره باف ظریف فرش افغانی

وطن یعنی هنر یعنی جاغوریگی...............................حریر دستباف فرش هزارگی

وطن یعنی کتیبه در دل سنگ..............................تمدن ، دین ، هنر ، تاریخ ، فرهنگ

وطن یعنی همه نیکی به گلزار….............................چه پندار و چه گفتار و چه کردار

وطن یعنی شب رحمت ، شب قدر…......................شب جوشن ، شب روشن ، شب بدر

وطن یعنی هم از دور و هم از دیر.........................سده ، نوروز ، یلدا ، مهرگان ، تیر

وطن یعنی جلل مانده جاوید................................خدابیامرزد که رفت استاد ضابط

هزاران نقش و خط مانده در یاد...................که است مکتب شهید غلم حسن از او بیاد

سر و سرمایه های سرفرازیمان ...........................که است از بزرگی پیری گلزار مان

به اوج علم دانش آموزان ومحصلان..که شهید غلم حسن(مکتب) ماداد فارغالتحصیلان

به بحر عشق و عرفان داردنگاهی.......................که اولدهراته داردباهم یک نگاهی

وطن یعنی به فرهنگ آشنایی.................................که در زبان دری میکنیم سخندانی

وطن یعنی جهانی در دل جام..........................وطن یعنی دهمرده است یک نگاهم

وطن یعنی همه شیرین کلامی............................که هزارگی است از مابهترین کلامی

وطن یعنی رهایی زآتش ونار …............................که بهترین محل ما است بام گلزار

وطن یعنی امید نا امیدان............................................ که گلزاراست برما  جاویدان

وطن یعنی به دشمن راه بستن….................................به گلزار کنیم زندگی ودلبستن

وطن یعنی دو دست از جان کشیدن........................به تنگشتان و دشتستان رسیدن

وطن یعنی اذان عشق گفتن ….............................… وطن یعنی غبار از عشق رفتن

نماز را درامن و وقتش کنیم خواندن................ مهاجمان رابی قدر کنیم از وطن راندن

وطن یعنی هدف یعنی شهامت....................................وطن یعنی شرف یعنی شهادت

وطن یعنی شهید ، آزاده ، جانباز.........................به خدا و شهیدای ما کنیم راز ونیاز

وطن یعنی شکوه سرفرازی ..........................................وطن یعنی ز عالم بی نیازی

وطن یعنی گذشته ، حال ، فردا......................................تمام سهم یک ملت ز دنیا

وطن یعنی چه آباد و چه خاک زار...................وطن یعنی جان ما ، یعنی دهمرده گلزار

 گلزاری: Directed by  Golzari

 

وطن یعنی گلزار ما

/ 2 نظر / 11 بازدید
محمد نعيم احمدي

سلام دوست عزيز موفق باشيد بعد از سلام و احترامات ارزوي موفقيت شما را از خداوند بزرگ خواهانم بعد اينكه من هميشه بنام دهمرده گلزار در انترنت جستجو مي كنم شبي گذشته به ويب لاگ شما سرخردم از ديدن ويب لاگ زيباي شما خوشهال شدم اگر خواسته باشي من راجع به دهمرده با شما همكاري مي كنم لطفآ خود را معرفي نمائيد تشكر خدا حافظ (محمد نعيم احمدي دانشجوي رشته برق كابل افغانستان )