# اطلاعات_عمومی

نگاهی به یک تاریخچه و ساخت اولین طیاره افغانستان در ولسوالی جاغوری

١.جگرن محمد احسان خان به صفت پیلوت.موصوف باارتقاع رتبه قومندان قوای هوائی مقرر گردید. ٢.تورن غلام دستگیر خان دربخش تخنیک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید