طبقه بندی مواد اضافی در غذا

رنگ ها در غذا (شماره های ۱۰۰)

رنگ های طبعی و مصنوعی برای رنگ دادن خوراکه ها استفاده میگرد که بعضی آن ها سمی بوده آلرژی , و حساسیت میتوتنند به بار بیارند. رنگ ها به منظور جذاب ساختن غذا اضافه شده و جایگزین رنگ از دست رفته در هنگام آماده سازی مواد غذایی میباشد.

نا کفته نماند که اغلب مواد رنگی مورد استفاده برای غذاها جزء رنگ‌ های مصنوعی می ‌باشند. متجاوز از چندین دهه است که سمیت و سرطان ‌زا بودن این رنگ ‌ها مورد بحث قرار گرفته است و چندین نوع آن ممنوع اعلام شده است. در صورت امکان باید از غذاهای بدون رنگ استفاده شود. مورد استفاده ی آنها غالباً در غذاهایی است که ارزش تغذیه‌ای چندانی ندارند و متأسفانه کودکان نیز خیلی از آنها استفاده می ‌کنند.

رنگ های غذایی ممنوع را در برخی از کشورها

خاصیتنامشماره رنگ زرد - مورد استفاده در مواد غذایی متفرقه Tartrazine E102 رنگ زرد - مورد استفاده در مواد غذایی متفرقه کینولین زرد E104 رنگ زرد مورد استفاده در نوشابه 7G E107 رنگ نارنجی - مورد استفاده در مواد غذایی متفرقه و دارویه جات FCF E110 رنگ سرخ - مورد استفاده در مواد غذایی متفرقه Cochineal E120 رنگ سرخ Amaranth E123 رنگ سرخ Ponceau 4R, Cochineal RedA E124 رنگ سرخ Erythrosine E127 رنگ سرخ Red 2G E128 رنگ سرخ، مورد استفاده در شیرینی باب ، نوشیدنی ها و ادویه جات Allura red AC E129 رنگ آبی Patent blue V E131 رنگ آبی استفاده در مواد خوراکی پخته شده ، صنعت شیرینی سازی ، بیسکوت ها Indigotine E132 رنگ آبی درخشان استفاده در محصولات لبنی ، شیرینی و نوشیدنی ها Brilliant blue FCF E133 رنگ سبز Green S E142 رنگ سیاه استفاده سوس های قهوه ای و کیک ها Brilliant Black BN, Black PN E151 رنگ سیاه مورد استفاده در مربا ، ژله و لیکور ها Vegetable carbon E153 رنگ قهوه ای مورد استفاده در کیک های چاکلیتی Brown HT E155

 نگهدارنده ها یا کنسرو سازنده Preservatives (شماره های ۲۰۰ )

مواد خوراکه را از گنده شدن و بوسیده شدن در اثر موجودات کوچک محافظه میکند.

نگهدارنده یا کنسرو ساز ها جهت جلوگیری از گنده شدن غذا به علت سمارق های کوچک ، باکتریها و سایر ارگانیسمهای میکروسکوپی در غذای تهیه اضافه میشود.

نگهدارنده های ممنوع را در برخی از کشورها

نامشماره Ethyl p-hydroxybenzoate E214 Sodium ethyl p-hydroxybenzoate E215 sodium propyl p-hydroxybenzoate E217 Sodium methyl p-hydroxybenzoate E219 Calcium sulphite E226 Calcium hydrogen sulphite E227 Potassium hydrogen sulphite E228 Biphenyl, Diphenyl E230 Orthophenyl phenol E231 Sodium orthophenyl phenol E232 Thiabendazole E233 Formic acid E236 Sodium formate E237 Calcium formate E238 Hexamethylene tetramine E239 Potassium nitrite E249 Potassium nitrate E252

 

آنتی اکسید ها یا ضد تعامل با هوا Anti-oxidant ( شماره های ۳۰۰ )

مواد غذایی را در مقابل تحمض یا اکسیدیشن شدن محفوظ میدارد چنانچه وقتی که چربیها و روغن ها در اثر تحمض متعفن و بدبو میشوند. آنتی اکسید ها یا آنتی اکسیدان ها مانند ویتامین C عمل به عنوان نگهدارنده اثرات اکسیژن در مواد غذایی هستند و اکثرا برای سلامتی مفید میباشند.

اسید ، آنتی اکسیدانها و مواد معدنی نمکهای ممنوع در برخی کشورها

نامشماره Propyl gallate E310 Octyl gallate E311 Dodecyl gallate E312 Butylated hydroxyl-anisole (BHA) E320 Succinic acid E363 1,4-Heptonolactone E370 Calcium disodium EDTA E385

 

مخلوط نگه دارنده ها Emulsifiers (غالبا در محدوده ۴۰۰)

امولسیفایر ها اجازه می دهد تا آب و روغن مخلوط باقی مانده شیرابه ای را بسازند که در امور زمان از هم جدا نشوند. یکی از امثال این شیرابه ها مایونز است. امولسیفایر ها کمک به جلوگیری از جدا شده مخلوط روغن و آب (به عنوان مثال در مایونز) میشوند.

گند های نباتی ، امولسفیر ها و تثبیت کننده های ممنوع در برخی کشورها

نامشماره Sorbitol E420 Mannitol E421 Polysorbate 20 E432 Hydroxypropyl methyl cellulose E434 نمکهای اسید چرب E470 Sucroglycerides E474 tartrate Stearyl E483 Sorbitan monolaurate E493

 

عوامل بلند کننده یا ارتقاء طعم Flavour enhancers (عمدتا در محدوده ۶۰۰)

عوامل بلند کننده یا ارتقاء طعم برای بهبود طعم و مزه غذا و یا عطر مواد غذایی استفاده میشود

تقویت دهنده های طعم ممنوع در برخی از کشورها

نامشماره Guanylic acid E626 Disodium guanylate E627

/ 0 نظر / 68 بازدید