.::تصاویر گرفته شده از میکروسکوپ الکترونیکی::.

در این عکس اسکلت این جاندار نشان داده شده است. سوراخ های موجود در این اسکلت منافذی برای رسیدن غذا به موجود زنده است. عکس با استفاده از میکروسکوپ الکترونی توسط دیوید سالت از دانشگاه ملی استرالیا گرفته شده است.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

این تصویر عضو خرطومی شکل یک شب پره است که برای نوشیدن مایعات از آن استفاده می کند. قسمت های سبز رنگ اندام های ذائقه آن هستند. عکس با استفاده از میکروسکوپ الکترونی توسط درن براون از دانشگاه کوئینزلند گرفته شده است.

لیسه شهید غلام حسن|www.shahidgholamhasanschool.com

بیاب و نابودش کن!‌ این تصویر نشان می دهد که چگونه یک سلول سیستم دفاعی بدن، به نام ماکروفاژ به اجسام خارجی مانند باکتری حمله می کند به طوری که از درون نابود می شود. عکس توسط درن براون از دانشگاه کوئینزلند گرفته شده است.

لیسه شهید غلام حسن|www.shahidgholamhasanschool.com

این دندان های یک کیتون است‌. کیتون یک نرم تن آبزی است و از جلبک های روی صخره ها تغذیه می کند.
دندان های کیتون برای تغذیه از روی صخره ها باید قوی باشد به همین دلیل دندان های آنان حاوی آهن است که در عکس به رنگ نارجی دیده می شود. تصویر با استفاده از اشعه ایکس توسط داکتر جرمی شا،دانشگاه وسترن استرالیا و پروفسور الن جونز، دانشگاه سیدنی تهیه شده است.

لیسه شهید غلام حسن|www.shahidgholamhasanschool.com

دو دانه گرده از گل اقاقیای استرالیایی. پوشش خارجی نقش محافظ دارد و در تولید مثل گیاه نیز نقش مهمی دارد. هر دانه گرده حدود ۴۴ میکرومتر است. تصویر با استفاده از میکروسکوپ الکترونی توسط داکتر راجر هدی از دانشگاه ملی استرالیا گرفته شده است

لیسه شهید غلام حسن|www.shahidgholamhasanschool.com

استئوبلاست یا سلول به وجود آورنده استخوان بر روی ماده ای که برای کمک به جوش خوردن استخوان قرار داده شده، رشد می کند این ماده از اکساید کلسیم و دی اکساید سیلیکان و نیز استرانسیم و جست تشکیل شده و به سلولهای استخوانی کمک می کند
بهتر رشد کنند.تصویر با استفاده از میکروسکوپ الکترونی توسط داکتر گوچنگ وانگ و داکتر زوفو لو، دانشگاه سیدنی گرفته شده است

لیسه شهید غلام حسن|www.shahidgholamhasanschool.com

قسمت های سرخ رنگ مجراهای انتقال شیر در یک پستان مبتلا به سرطان است که توسط بافت های پیوندی احاطه شده است.
تصویر توسط آرتور چی ین، الی کیبل، و داکتر لیلین سون از دانشگاه سیدنی گرفته شده است.

لیسه شهید غلام حسن|www.shahidgholamhasanschool.com

یکی از گیاهان متعلق به قطب جنوب به نام "علف مویی شکل". این تصویری از مقطع عرضی ریشه این گیاه است که چیدمان سلول ها را نشان می دهد. عکس توسط داکتر پتا کلود دانشگاه وسترن استرالیا گرفته شده است.

لیسه شهید غلام حسن|www.shahidgholamhasanschool.com

قسمت های سرخ رنگ سلول های مویرگ هایی هستند که قلب را تغذیه می کنند (در زمینه تیره رنگ)نقاط آبی هسته سلول ها هستند. عکس توسط داکتر پل موناگان، داکتر تریسی هینتون،‌ دی گرین و داکتر کیم وارک از سازمان تحقیقات علمی و صنعتی مشترک المنافع (CSIRO) گرفته شده است.

لیسه شهید غلام حسن|www.shahidgholamhasanschool.com

کریستال ها در نوعی مبتکرانه از چدن بسیار سخت. عکس توسط کریس بری، نیک فرگوسون،داکتر پت بریمبی، داکتر گونله پراوست و پروفسور جولی کرنی، از دانشگاه سیدنی گرفته شده است.

لیسه شهید غلام حسن|www.shahidgholamhasanschool.com

تصاویری چرخش داده شده از یک نمونه از آلیاژ آلمونیم. هر نقطه نشان دهنده یک اتم و قسمت های رنگی نشان دهنده مکان هایی هستند که اتم ها به شکل کریستال درآمده اند. عکس توسط داکتر گنگ شا،داکتر بپتیست گالت از دانشگاه سیدنی گرفته شده است.

لیسه شهید غلام حسن|www.shahidgholamhasanschool.com

کریستال تیتانات استرانسیوم در یک میدان الکتریکی که اطلاعاتی را درباره پتانسیل های الکتریکی به دست می دهد.
عکس توسط پروفسور اندرو جانسون، از دانشگاه وسترن استرالیا گرفته شده است.

/ 0 نظر / 106 بازدید